เงื่อนไขและข้อตกลงการรับประกัน

*** เงื่อนไขการรับประกัน ***

- ไฟฉายแบรนด์มีระยะประกัน ระยะเวลาสูงสุด 1 ปี - 3 เดือน ซึ่งแตกต่างกันไป ในแต่ละชนิดสินค้า และโปรโมชั่น
- ไฟฉาย เกรดB มีการรับประกัน การเปลี่ยนคืนสินค้า ภายใน 10 วันนับตั้งแต่ วันที่ไปรษณีย์รับเข้าระบบ ซึ่งต้องเกิดจาก
   กรณี ชำรุด บกพร่อง ที่เกิดขึ้นจาก ทางโรงงานผู้ผลิตเอง เท่านั้น
- เครื่องชาร์จมีระยะประกัน 3  เดือนขึ้นอยู่กับ ชนิดและยี่ห้อของเครื่องชาร์จตัวนั้นๆ โดยที่บางยี่ห้อ จะเคลมเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้
   และบางยี่ห้อ จะเป็นการส่งซ่อม

ระบบโดย OpenCart
Flashlight Shopping Centet by I am LightTech & Sun Flashlight. © 2018 | ภาษาไทยโดย Opencart2004